*4545

Tez-tez soruşulanlar

Bəli bütün növ fasad boyalarını daxili divarlarda istifadə etmək mümkündür.