*4545

Uşaq otaları üçün ən uyğun boyalar su tərkibli, özəlliklə antibakterial boyalar uyğun hesab olunur.